Αρχείο νέων
 
 
         

Ποιοί είμαστε

Σκοποί

Δραστηριότητες

Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανεξάρτητο Συμβ. Πιστοποίησης

Διαπιστεύσεις - ΕγκρίσειςAGRO 2-1 / AGRO 2-2

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΠΡΟΤΥΠΑ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
  Νέα του IQS    
       
 
Ανακοίνωση ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με το Μέτρο της ειδικής στήριξης ελαιοκομικών προϊόντων έτους 2011
Σχετικά με το Μέτρο της ειδικής στήριξης ελαιοκομικών προϊόντων έτους 2011 και για την αποφυγή προβλημάτων στην επικείμενη πληρωμή για το έτος 2011 σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με βάση την αριθ. 263343/13.05.10 Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε από την αριθμ. 177145/14.07.11 ΥΑ, ο ΟΠΕΓΕΠ – AGROCERT (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) αποστέλλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ αρχείο με τους εν δυνάμει δικαιούχους ελαιοπαραγωγούς του μέτρου της ειδικής στήριξης ελαιοκομικών προϊόντων.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι του εν λόγω μέτρου είναι:

Οι γεωργοί οι οποίοι καλλιεργούν και παράγουν ελαιοκομικά προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.), οι οποίοι έχουν επιπλέον την υποχρέωση:

• Να εφαρμόζουν:
α) Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, βάσει των εθνικών προτύπων AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3 του ΟΠΕΓΕΠ − AGROCERT και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να διαθέτουν πιστοποιητικό εν ισχύ, ή
β) τις απαιτήσεις της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να διαθέτουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση για την τήρηση της βιολογικής μεθόδου στην ελαιοκαλλιέργεια εν ισχύ.

Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών κατά τα έτη 2010, 2011 και 2012 όσοι γεωργοί συγχρηματοδοτούνται για τις ίδιες δράσεις και για το ίδιο έτος ενίσχυσης στο πλαίσιο των δράσεων 2.1. και 2.2. του μέτρου 132 ή/και της δράσης 1.1. του μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013

• Να παραδίδουν:
τον ελαιόκαρπο σε πιστοποιημένες από τον ΟΠΕΓΕΠ − AGROCERT, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αριθ. 261611/2007 απόφασης, επιχειρήσεις (ελαιοτριβεία, μονάδες μεταποίησης επιτραπέζιας ελιάς). Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει επιπλέον να τηρούν τις νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις κανονιστικές διατάξεις σχετικά με τη τήρηση συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων που βασίζεται στις αρχές HΑCCP και τεκμηριώνεται με τη λήψη του πιστοποιητικού συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 22000:2005.

Σημειώνεται ότι οι γεωργοί οι οποίοι επιθυμούν να είναι δικαιούχοι της ειδικής στήριξης ελαιοκομικών προϊόντων δηλώνουν συμμετοχή στο εν λόγω καθεστώς, σε ειδική θέση του εντύπου της ενιαίας αίτησης.

Για την ελαιοκομική περίοδο 2010/2011 (αίτηση ενιαίας ενίσχυσης έτους 2011) από τα εν λόγω αρχεία έχουν προκύψει προβλήματα ταυτοποίησης ορισμένων εν δυνάμει δικαιούχων ελαιοπαραγωγών.

Έχει δοθεί η δυνατότητα στους φορείς πιστοποίησης, ομάδες παραγωγών, ελαιοτριβεία/μονάδες μεταποίησης να διορθώσουν ενδεχόμενα λάθη.

Επιλέξτε τον ακόλουθο σύνδεσμο ΑΡΘΡΟ 68 - ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 2011 για να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας στα αρχεία που έχει στη διάθεσή της η υπηρεσία μας. Αν διαπιστώσετε πρόβλημα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε ΑΜΕΣΑ (έως 14/5) με τον φορέα ή ομάδα παραγωγών που σας πιστοποιεί ή το ελαιοτριβείο/μονάδα μεταποίησης που παραδώσατε τον ελαιόκαρπο.
10 May 2012 - 06:40 by Administrator

News management powered by Xpression News
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
  Copyright © 2007 by IQS | All Rights Reserved | Design & developed by