Αρχείο νέων
 
 
         

Ποιοί είμαστε

Σκοποί

Δραστηριότητες

Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανεξάρτητο Συμβ. Πιστοποίησης

Διαπιστεύσεις - ΕγκρίσειςAGRO 2-1 / AGRO 2-2

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΠΡΟΤΥΠΑ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
  Νέα του IQS    
       
 
Τροποποίηση της Κατευθυντήριας Οδηγίας για την εφαρμογή των προτύπων AGRO 2-1, 2-2
Με την 32η/6η/17.02.2014 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αποφασίστηκε η τροποποίηση του σημείου 4.1.θ της Κατευθυντήριας Οδηγίας για την Εφαρμογή και Πιστοποίηση του Προτύπου AGRO 2 (29.07.2009/2η Έκδοση) ως εξής:

«Να διενεργεί ετησίως δειγματοληψίες (λήψη και αποστολή δείγματος) σε κάθε πιστοποιημένη Γεωργική Εκμετάλλευση, σε ποσοστό 20% επί του αριθμού αναλύσεων που υποχρεούται να πραγματοποιεί η γεωργική εκμετάλλευση σύμφωνα με την παρ. 4.7.10 του προτύπου AGRO 2-2. Επιπροσθέτως, ο Φορέας Πιστοποίησης υποχρεούται να πραγματοποιεί δειγματοληψίες για ανάλυση βάση τεκμηριωμένης ανάλυσης επικινδυνότητας, επιπλέον των αναλύσεων που πραγματοποιεί η ίδια η Γεωργική Εκμετάλλευση και το κόστος των εν΄λόγω αναλύσεων επωμίζεται ο Φορέας Πιστοποίησης.».
27 Feb 2014 - 09:10 by Administrator

News management powered by Xpression News
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
  Copyright © 2007 by IQS | All Rights Reserved | Design & developed by